logo
shopping_cart

رودخانه

استخرها و روخانه


یکی از بخش های جذاب و خاطره ساز در سرزمین موجهای آبی رودخانه آرام و خروشان می باشد. طول رودخانه 200 متر ، مساحت 1320 متر و عرض 6 متر می باشد.


روز جهانی بهداشت محیط
واحد نمونه بهداشتی
لوح تقدبر واحد بهداشت نمونه استان
یاد بود روز جهانی بهداشت محیط
کار آفرین نمونه
استاندارد سرزمین موجهای آبی

ما را در شبکه های زیر دنبال نمایید

اینستاگرام سرزمین موجهای آبی آدرس صفحه آپارات سرزمین موجهای آبی آدرس تلگرام سرزمین موجهای آبی