Water Waves Land shop
صفحه اصلي | ارتباط با ما | در باره ما | تاسيسات | روابط عمومي | استخدامي | فوريتهاي پزشكي | آزمايشگاه آب | لوازم ورزشي | عكاسي

حضور وزیر محترم ورزش و جوانان در مجتمع فرهنگی ورزشی سرزمین موجهای آبی

در تاریخ 18 اردیبهشت 1394 وزیر محترم ورزش و جوانان جناب آقای دکتر محمود گودرزی ،هیئت همراه و مسئولین استانی با حضور خود در مجتمع فرهنگی ورزشی سرزمین موجهای آبی ، مجموعه فوق را مورد بازدید قرار داده و در نشست با مدیر عامل از فعالیت های این مجتمع آبی تقدیر و تشکر بعمل آمد.